برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:00 - 10:00 درمانگاه سهامی شیراز
دوشنبه 12:00 - 10:00 درمانگاه سهامی شیراز
چهارشنبه 12:00 - 10:00 درمانگاه سهامی شیراز

متخصص چشم پزشکی

 

دریافت نوبت ویزیت

Call Now Button